Skip to content

Mogen we even voorstellen? Dit is onze sustainability manager

Sinds het voorjaar van 2022 hebben we bij Quooker een eigen sustainability manager, in de persoon van Emma Meerkerk. Zij zet de duurzaamheidsdoelen uit binnen het bedrijf en houdt als een enthousiaste aanvoerder alle afdelingen bij de les.

‘Ik wil dat de wereld mét mij beter af is dan zonder mij,’ zegt Emma Meerkerk. ‘Dat is altijd mijn visie geweest, toen ik materiaalkunde ging studeren. Mijn afstudeeronderzoek ging over plastic recycling.’ Toen ze in 2022 bij Quooker kwam werken, was het even zoeken naar haar rol. ‘De functie van sustainability manager is betrekkelijk nieuw. Nog niet zoveel bedrijven hebben er één. Alleen de heel innovatieve, waarbij duurzaamheid echt in het DNA zit, zoals Quooker. En zelfs hier bleken binnen het bedrijf nog best veel verschillende opvattingen te bestaan over wat duurzaamheid precies inhoudt. Want heb je het dan over energieverbruik, over CO2-uitstoot, over hergebruik, over water, of allemaal? Quooker heeft altijd ingestoken op het maken van duurzame producten op een duurzame manier, maar er valt nog zoveel winst te behalen. Van het afschaffen van onze benzine-auto’s tot betere afspraken met onze energieleveranciers. Via MVO Nederland ben ik met een groepje andere duurzaamheidsmanagers in contact gekomen, met wie ik kan sparren.’

Binnen het bedrijf stelde Emma de vraag: waar kunnen wij met Quooker impact maken? Hier kwamen vijf thema’s uitrollen: energiereductie, drinkwaterbesparing & beschikbaarheid, CO2-neutraal, materiaalcyclus en sociaal in de keten. Deze thema’s hebben raakvlakken met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

‘Duurzaamheid is een veelomvattend thema,’ zegt Emma. ‘Het is dan ook belangrijk dat het in de hele organisatie leeft. Ik zie mijn rol als die van aanvoerder. Ik support alle afdelingen binnen Quooker om hun eigen duurzaamheidsplan op te zetten, aan de hand van de vijf thema’s. Elke manager kijkt kritisch naar de eigen afdeling en de verbeteringen die daar mogelijk zijn, nu en in de toekomst. Zo zet HR in op CO2-reductie, door het reisbeleid aan te passen, en op diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. De afdeling marketing en communicatie werkt aan een duidelijk duurzaamheidsverhaal, inclusief visuals. Finance zet zich in om een duurzaamheidsrapportage op te zetten. En R&D laat al in de ontwerpfase van nieuwe producten levenscyclus-analyses maken.

Ook alle landenmanagers maken een eigen plan, dat past binnen de context van het land waarin ze opereren. Uiteindelijk komen de plannen van alle afdelingen terug bij mij, en zal ik moeten beoordelen of het genoeg is om onze doelstelling – alle Quooker faciliteiten CO2-neutraal in 2028 - te behalen. Ik denk dat het haalbaar is. We gaan ervoor!’

‘CO2-neutraal in 2028? Dat gaat ons lukken.’